Těhotenská cukrovka – Rizika, příznaky, léčba, hodnoty

 • Autor příspěvku
 • Rubriky příspěvkuČlánky

Těhotenská cukrovka (gestační diabetes) je typ diabetu, který se může objevit během těhotenství. Přečtěte si příznaky, rizika, test a léčbu těhotenské cukrovky. Není sice vždy možné těhotenské cukrovce zabránit, ale můžete podniknout kroky ke snížení rizika této nemoci, která může negativně ovlivnit jak vás, tak i vaše miminko.

Co je těhotenská cukrovka (gestační diabetes) a její příčiny

Těhotenská cukrovka představuje poruchu metabolismu cukrů. Zjistíme ji poprvé v průběhu těhotenství a jedná se o nejčastější druh diabetu, se kterým se v těhotenství můžeme setkat, a který obvykle porodem končí.

Postihuje asi 4 % všech těhotných.

Příčina není přesně známa, ale existuje několik faktorů, které vznik těhotenské cukrovky ovlivňují. Většinou žena nemá vůbec žádné obtíže, ale zvýšená hladina cukru v krvi proniká přes placentu k dítěti, kde může vést ke komplikacím těhotenství. Placenta produkuje hormony, které podporují vývoj plodu avšak zároveň snižují účinnost vlastního inzulinu v těle matky.

To se nazývá inzulinová rezistence. Těhotenská cukrovka vzniká, když tělo matky nezvládne produkovat dostatek inzulinu pro optimální vývoj těhotenství. Nedostatek inzulinu zabraňuje cukru opustit krev a proměnit se v energii. Tím dochází ke zvýšení hladiny cukru v krvi. Včasnou diagnózou a léčbou se hladiny krevního cukru normalizují a ke komplikacím těhotenství a porodu nedochází.

Těhotenská cukrovka - fitdia.cz

Rizika

 • zvýšení krevního tlaku
 • vyšší riziko preeklampsie
 • zvýšené riziko, že se těhotenská cukrovka později vyvine v diabetes 2. typu
 • vysoká porodní hmotnost dítěte
 • předčasný porod
 • nízká hladina cukru v krvi u narozeného dítěte

Ačkoli se těhotenské cukrovce není vždy možné vyhnout, můžete podniknout určité kroky, abyste snížily riziko jejího vzniku. Čtěte dál v tomto článku přesně, jak na to. V článku se také dozvíte, jak předejít těhotenské cukrovce.

Příznaky a další možné komplikace

 • většina žen nepociťuje větší potíže, jelikož je zvýšení hodnoty cukru v krvi jen mírné
 • může se objevit větší žízeň, což vede k většímu příjmu tekutin

Pozor na pozdější komplikace

 • zrychlený růst plodu
 • ukládání tuku
 • zvětšení jater, sleziny a srdce (tzv. organomegalie, další vysvětlení pojmu zde http://lekarske.slovniky.cz/pojem/organomegalie)
 • u dětí pak větší riziko vývoje diabetu
 • růst plodu se může zpomalit
 • mezi možné komplikace patří také náhlá smrt plodu v děloze v posledních týdnech těhotenství

Ovlivňuje nějak těhotenská cukrovka dítě?

Těhotenská cukrovka se objevuje v průběhu těhotenství, kdy jsou již základní orgány dítěte vyvinuté. Není příčinou vývojových vad, tak jako tomu může být u žen, které měly cukrovku před těhotenstvím.

Dlouhodobě zvýšené hladiny krevního cukru však mohou vést k porodu velkých dětí, které pak mají vyšší riziko vývoje diabetu v dospělosti. Při těhotenské cukrovce slinivka produkuje inzulin, ovšem inzulinová rezistence způsobená hormony placenty cukr v krvi nesníží. Zvýšená glykémie v krvi se přes placentu dostane k dítěti a to začne mít vyšší hodnoty cukru ve své krvi. Zdravá slinivka dítěte začne produkovat více vlastního inzulinu, tím ale dítě získá větší množství energie než je potreba a uloží ji ve formě tuku. Dítě je pak větší a tento stav se nazývá makrosomie. Zjišťuje se měřením obvodu břicha plodu ultrazvukem.

Při porodu velkých dětí hrozí riziko řady komplikací.

Po porodu může mít dítě vyšší hladiny svého inzulinu a mohou se také objevit problémy s dýcháním, prudký pokles hodnot glykémie v krvi či pozdější možný výskyt obezity nebo diabetu 2. typu v dospělosti.

Co ovlivňuje vznik gestačního diabetu?

Rizikovými faktory, které ovlivňují vznik gestačního diabetu jsou – věk těhotné nad 25 let, předchozí porod dítěte nad 4000 g, obezita, cukrovka v rodině, porod mrtvého plodu v předchozích těhotenstvích, těhotenská cukrovka v předchozích graviditách, opakované potraty, vysoký krevní tlak, preeklampsie v předchozích těhotenstvích, nález cukru v moči na začátku těhotenství.

Ženy, které již jednou gestační diabetes měly, mají větší riziko, že se u nich rozvine jiný typ diabetu a až u 30 – 50% z nich se může opakovat cukrovka v dalším těhotenství.

Po ukončení gravidity je doporučeno dlouhodobé sledování pacientek.

Jak se gestační diabetes zjistí?

Těhotenskou cukrovku zjišťuje gynekolog vyšetřením, které probíhá ve dvou stupních. První je na začátku gravidity a poté mezi 24. až 28. týdnem těhotenství. Doporučuje se glykémii vyšetřit laboratorní metodou co nejdříve na začátku gravidity nalačno v žilní plazmě.

Hodnoty glykémie v těhotenství

Pokud je glykémie nalačno ≥ 7,0 mmol/l, jedná se o zjevnou těhotenskou cukrovku neboli diabetes mellitus. Vyšetření glykémie probíhá vždy nalačno a diabetes mellitus lze stanovit v případě dvou nálezů, které vyšly pozitivně. Pokud byl jeden ze dvou nálezů negativní, je indikován 3-bodový orální glukózový toleranční test, tzv. oGTT.

Těhotenská cukrovka test

Orální glukózový toleranční test (oGTT v těhotenství) se používá k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem plazmatické glukózy nalačno vyšší než 7,0 mmol/l. Ve 24. – 28. týdnu gravidity se provádí u všech těhotných žen, pokud na začátku těhotenství vyšly negativní výsledky skríningu.

Jak probíhá orální glukózový toleranční test (oGTT)?

OGTT, tj. měření hladiny cukru v krvi před a po zátěži glukózou dokáže odhalit případnou poruchu metabolismu cukrů a diagnostikovat cukrovku. Pacientka, která podstupuje zátěžový glukózový toleranční test by neměla před vyšetřením jíst 8 až 14 hodin.

Neměla by omezovat fyzickou zátěž a ani sacharidy.

Nejpřesnější je vyšetření ze žilní plazmy po zátěži glukózou, kdy je první odběr krve nalačno a další za hodinu a následně za 2 hodiny po vypití 250-300 ml nápoje, který obsahuje 75g glukózy. To se dá přirovnat například dvěma plechovkám Coca Coly nebo 1 šálku sušených meruněk, kde je sacharidů 80 g.

oGTT hodnoty

Gestační diabetes mellitus je diagnostikován v případě, že hodnoty oGTT testu nalačno jsou rovny nebo vyšší než 5,1 mmol/l, 1 hodinu po zátěži je rovna nebo vyšší než 10,0 mmol/l a 2 hodiny po zátěži je rovna nebo vyšší než 8,5 mmol/l.

V případě, že je cukr v krvi nalačno nad hodnotou 5,1 mmol/l, není již třeba další měření, přítomnost diabetu je potvrzena.

Mám těhotenskou cukrovku. Co dál?

Jeli diagnostikována těhotenská cukrovka, doporučuje se okamžitá úprava jídelníčku po celou dobu těhotenství. Příjem sacharidů by neměl přesáhnout 250 – 300 g za den, přičemž u obézních je tento limit stanoven na 225 g. Základem je zdravá strava v pravidelných intervalech a správný pitný režim. Pacientky by měly vyloučit jednoduché cukry a zařadit do svého jídelníčku ovoce a zeleninu dle obsahu sacharidů.

Cílem je dosáhnout hodnot glykémie nalačno do 5,3 mmol/l

V případě diagnostikované těhotenské cukrovky je zapotřebí měření cukru v krvi v laboratoři nebo glukometrem doma (postup jak měřit hodnotu krevního cukru zde). Cílem je dosáhnout hodnot glykémie nalačno do 5,3 mmol/l, za 1 hodinu po jídle do 7,8 mmol/l, za 2 hodiny po jídle do 6,7 mmol/l. Pokud i při dodržování diety jsou hodnoty vyšší, doporučí se malé dávky inzulinu před jídlem. Ve většině případů jej pacientky aplikují pouze do porodu. Perorální je možno indikovat antidiabetikum metformin, který léčí gestační diabetes od roku 2014.

Postup jak doma měřit hodnotu krevního cukru

Připravil jsem pro vás konkrétní návod.

Jak měřit cukr v krvi - fitdia.cz

Cílem vyšetření a sledování gestačního diabetu je, aby se miminko narodilo s normální porodní hmotností a samotný porod byl bez komplikací. Naměřená glykémie před porodem je konzultována s diabetologem a společně s lékaři je zvolen individuální plán pacientky. Většinou není třeba zvláštních opatření a rodička může zvolit také alternativní způsob porodu. Po porodu dochází ke kontrolnímu měření glykémie a ještě poté před samotným propuštěním z porodnice. Dietu již po porodu není zapotřebí dodržovat.

Blahodárné účinky má kojení, které je také účinnou prevencí obezity dítěte. Po 3-6 měsících po porodu se doporučuje kontrolní zátěžový glukózový toleranční test a následně pravidelné kontroly glykémie 1x za rok, oGTT jednou za tři roky. Obecně se všem ženám, které plánují miminko, doporučuje zdravý životní styl zahrnující dostatek pohybu a zdravou stravu.

Tip: Udržujte si před otěhotněním zdravou hmotnost

Lékařské studie dokazují, že nadváha je významným rizikovým faktorem. Jiný výzkum potvrzuje, že BMI vyšší než 25 zvyšuje pravděpodobnost, že se u ženy rozvine těhotenská cukrovka neboli gestační diabetes mellitus.

Pokud trpíte nadváhou, měla byste zvážit úpravu životosprávy pomocí cvičení, které může před těhotenstvím i během něj zabránit vzniku těhotenské cukrovky. Cvičení pomáhá tělu stát se citlivějším na inzulín vytvářený slinivkou, což pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi.

Je dobrý nápad začít s cvičením již před otěhotněním, i když to znamená provádět dlouhodobé změny životního stylu. Těhotné ženy by však měly jakékoli cvičení konzultovat s lékařem a zjistit, jaké typy jsou bezpečné v různých fázích těhotenství.

Tip: Nezanedbávejte těhotenské prohlídky

Během těhotenství pravidelně navštěvujte gynekologa. Během těchto návštěv lékaři provedou pánevní vyšetření a pomocí ultrazvuku se podívají na vyvíjející se plod. Lékař může rozpoznat některé z prvních příznaků těhotenské cukrovky a navrhnout způsoby, jak jejímu rozvoji zabránit.

V době od 24. do 28. týdne těhotenství budete vyšetřena na těhotenskou cukrovku. Pokud budou výsledky vyšetření pozitivní, lékař s vámi promluví o tom, jak zabránit dalším komplikacím.

Časté dotazy

Těhotenská cukrovka

Přítomnost cukrovky při těhotenství zjistíte pomocí odběrů u vašeho obvodního lékaře.

Sdílejte nebo přepošlete e-mailem:

Rizika u těhotenské cukrovky jsou pro vás minimální, pokud ji vhodně léčíte. Komplikace můžou nastat pouze u neléčené těhotenské cukrovky.

Sdílejte nebo přepošlete e-mailem:

Těhotenská cukrovka běžně zmizí již krátce po porodu.

Sdílejte nebo přepošlete e-mailem:
5/5 - (2 votes)
Sdílejte nebo přepošlete e-mailem: